Kvietimas


Gerbiamieji,

Nacionalinė upių transporto plėtros asociacija įsteigta 2009-04-10. Asociacija vienija verslo įmones ir kitus subjektus, suinteresuotus vidaus vandenų transporto ir jo infrastruktūros plėtra. Manome, kad šiai perspektyviai transporto rūšiai ir jos plėtrai nepelnytai skiriamas pernelyg mažas dėmesys. Lietuvoje nepelnytai užmiršta upių laivyba.

Vidaus vandenų transportas Lietuvoje turi gilias tradicijas ir didelį neišnaudotą potencialą. Nepaisant to, šios transporto modos infrastruktūra neišvystyta, nesudarytos sąlygos krovinių ir keleivių vežimui, neskiriamos investicijos infrastruktūrai kurti.
Manome, kad visą Nemuną tikslinga įtraukti į bendrą Lietuvos transporto sistemą. Tai taptų ne tik Lietuvos, bet ir jos kaimynų: Baltarusijos ir Rusijos keliu bei bendradarbiavimo tarp šalių pavyzdžiu. Nemunas vėl būtų tuo, kuo ir buvo tūkstantmetėje Lietuvos istorijoje: pagrindiniu upių keliu, jungiančiu Gardiną su Baltijos jūra.

Reikšdama savo pilietinę iniciatyvą Nacionalinė upių transporto plėtros asociacija, kviečia jungtis į naują projektą – „Tarptautinis Nemuno institutas“, kurio valdymo instrumentas paremtas E – erdvėje sukurta valdymo programa. Egzistuoja panašaus pobūdžio struktūros užsienyje, kurios sėkmingai veikia jau eilę metų, todėl perimdami jų patirtį, norime tai padaryti ir mūsų šalyje.
Šio projekto tikslas – Laivybos Nemuno upes baseine atgaivinimas.

Bendradarbiaujant su Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Baltarusijos, Rusijos Federacijos valstybinėmis bei verslo institucijomis atlikti konkrečius darbus numatytiems tikslams pasiekti.
 Nemuno instituto pagrindinės veiklos sritys:

  1. Infrastruktūros plėtra ir priežiūra;
  2. Poveikio aplinkai (ekologinės, ekonominės, socialinės ir kt.), situacijos stebėjimas ir analizė;
  3. Investicijų į atkurtą infrastruktūrą pritraukimas;
  4. Mokslinė – tiriamoji ir edukacinė veikla.
     

Kad įgyvendinti šį projektą, bus sukurtas asociacijos padalinys, kuris iš dalies bus finansuojamas asociacijos narių, veikiantis kartu su minetų valstybių ministerijomis bei verslo institucijomis jungtinės veiklos pagrindu.

Manome, kad atėjo laikas koreguoti Lietuvos transporto politikos kryptis ir siekti išnaudoti pigaus, ekologiško ir saugaus vidaus vandenų transporto potencialą. Tikimės Jūsų palaikymo ir dalyvavimo kuriant ir atkuriant laivybą Nemunu.


Pagarbiai,

Valdybos pirmininkas,
Nerijus Baltrukonis