Nacionalinės upių transporto plėtros asociacijos veiklos vizija


Nacionalinė upių transporto plėtros asociacija įsteigta 2009-04-10. Asociacija vienija verslo įmones ir kitus subjektus, suinteresuotus vidaus vandenų transporto ir jo infrastruktūros plėtra. Manome, kad šiai perspektyviai transporto rūšiai ir jos plėtrai skiriamas pernelyg mažas dėmesys. Lietuvoje užmiršta upių laivyba.

Vidaus vandenų transportas Lietuvoje turi gilias tradicijas ir didelį neišnaudotą potencialą. Nepaisant to, šios transporto modos infrastruktūra neišvystyta, nesudarytos sąlygos krovinių ir keleivių vežimui, neskiriamos pakankamos investicijos infrastruktūrai kurti.

Nacionalinė upių transporto plėtros asociacija skatina pilietinę iniciatyvą ir diskusijas dėl pagrindinės upių transporto arterijos-Nemuno, ateities. Manome, kad visą Nemuną tikslinga įtraukti į bendrą Lietuvos transporto sistemą. Tai taptų Lietuvos ir jos kaimynių – Baltarusijos, Rusijos bei ES šalių tarptautiniu bendradarbiavimo pavyzdžiu. Nemunas vėl būtų tuo, kuo ir buvo tūkstantmetėje Lietuvos istorijoje: pagrindiniu upių keliu, jungiančiu Gardiną su Baltijos jūra. Šio kelio infrastruktūrą būtų galima kurti kompleksiškai derinant energetinius, aplinkosauginius ir transporto poreikius, vadovaujantis darnaus (subalansuoto) vystymosi koncepcija. Atsiradus galimybei per Nemuną iš Gardino pasiekti Baltijos jūrą, neabejotinai atsirastų ne tik krovinių gabenimo galimybės, bet ir visai naujos turizmo plėtros erdvės. Europos Sąjungoje tokiems projektams, kuriose dalyvauja kelios kaimyninės šalys, teikiamas prioritetas. Turint omenyje Lietuvos kaimynių, ne ES narių, įtraukimą į bendrą ekonominę ir kultūrinę erdvę, tai butų  nacionalinės reikšmės projektas, kuris reikšmingai prisidėtų prie Lietuvos ekonomikos vystymo.

Reikia akcentuoti ir tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E-41 nuo Kauno iki Klaipėdos svarbą Lietuvos transporto sistemoje. Tinkamai sutvarkius šį vidaus vandenų kelią, vidaus vandenų transportas taptų pigia, saugia ir ekologiška alternatyva šiuo metu automagistrale Kaunas – Klaipėda vežamų krovinių srautui.

Manome, kad atėjo laikas koreguoti Lietuvos transporto politikos kryptis ir siekti išnaudoti pigaus, ekologiško ir saugaus vidaus vandenų transporto potencialą.

Šiai vizijai įgyvendinti kviečiame valstybės institucijas, verslo įmones, mokslo, turizmo, kultūros įstaigas ir organizacijas bendram darbui. O svarbiausia, tikimės aktyvaus Lietuvos Respublikos piliečių palaikymo ir dialogo sprendžiant aktualius šalies ekonomikos vystymo klausimus, taip pat bendradarbiavimo skatinimą su kaimyninėmis šalimis.